LaptopBázis 3 év garancia

Felújított prémium üzleti laptopjainkra 3 év garanciát adunk!

 

Megóvunk a nem várt költségektől! A LaptopBázis Garancia Szolgáltatással 3 évig nyugodtan alhatsz, a megvásárolt készüléked miatt nem kell aggódnod! Hiba esetén a javítás ÖSSZES költsége minket terhel.

A LaptopBázis 3 év Garancia egyik feltétele, hogy az éves felülvizsgálatra való igényedet bejelentsd az évforduló előtt 30 nappal. Ez a műszaki felülvizsgálat INGYENES, és a Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás érvényességének végéig, évente szükséges megismételni.

Hogy ne maradj le az ingyenes felülvizsgálatról, minden évben az évforduló lejárta előtt 60-90 nappal emlékeztetni fogunk a felülvizsgálat esedékességéről a megadott e-mail címen. Ez az emlékeztető levél nem jelent automatikus jelentkezést a felülvizsgálatra, ezt e-mailben vagy postai úton igényelheted tőlünk.

A felülvizsgálatot munkatársunk telephelyünkön DÍJMENTESEN végzi el. Amennyiben személyesen nem tudod a készüléket szervizünkbe behozni, a terméket futárszolgálattal vagy postai úton is eljuttathatod hozzánk. Igény szerint a szállítás lebonyolítását ügyfélszolgálatunktól is kérheted, ennek díja 2500 Ft/oda, 2500 Ft/vissza. A szállítás díja a Vásárlót terheli, melynek dupla értékét, azaz 10 000 forintot azonnal beteszünk Online Pénztárcádba.

LAPTOPBÁZIS 3 ÉV GARANCIA

A Laptopbázis 3 év Garancia a Gorlaga Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben foglalt időtartam alatt és feltételekkel biztosít jótállást.

Jelen igénybevételi feltételek csak A Laptopbázis 3 év Garancia jótállás feltételeit rendezi, a megvásárolt termékkel kapcsolatos szerződési feltételeket külön dokumentum tartalmazza.


1. Mit jelent a Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás

1.1. Amennyiben anyag- és gyártási hibából eredő hiba következik be, javítás ingyenes intézését foglalja magában beleértve a munkaidőt és az alkatrészt.

1.2. A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje kizárólag teljes meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Ebben az esetben az új készülék házhoz szállításának díjszabásakor a mindenkor érvényes alap házhoz szállítási költség irányadó. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.

Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor a Vásárló nem tarthat igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága.

Kérjük, minden esetben vedd figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt a Szolgáltató tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Laptopbázis Garancia szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát. Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel.

1.3. Megtérítés
Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem.
Annak eldöntése, hogy a termék javítható, vagy termékcserére van szükséges, kizárólag a Szolgáltató hatásköre.

1.4 Milyen termékekre vehető igénybe a Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás?
A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás minden üzleti laptopra igénybe vehető. Ezeket a laptopokat az alábbi linken tekinthed meg: Prémium laptopjaink

A Szolgáltató fenntartja a változtatás jogát.

2. A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás tartalma

A Laptopbázis 3 év Garancia az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállásnak minősül, így az igénybevétel, érvényesítés feltételeit Szolgáltató szabadon, a jelen feltételek mellett biztosítja. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállás érvényesítésének feltételeit a termék megvásárláskor hatályos, a vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák.

A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás a jelen feltételekben meghatározott időszakra vehető igénybe, de nem haladhatja meg a 3 éves időtartamot.

2.1 Szolgáltatás kezdete
A vásárlás napját követő nap 0.00 perckor veszi kezdetét.

3. A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás érvényességére vonatkozó kizárólagos szabályok

A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás kizárólag a következő esetekben vehető igénybe:

A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy az évforduló lejárta előtt 30 nappal köteles írásban kérni a jótállással érintett, szerződésben szereplő termék ingyenes műszaki felülvizsgálatát a Szolgáltatótól (csak házhozszállítási díj fizetendő). (email:info@laptopbazis.hu vagy postai levél 4405 Nyíregyháza, Csárda u. 43.). A megvásárolt termékkel együtt átadott dokumentumok tartalmazzák, hogy a felülvizsgálatot a jótállás érvényességéig évente köteles megismételni. Tudomásul veszi, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között maximum 12 hónap telhet el és az a következő 12 hónapig, de maximum a teljes garancia időtartamáig érvényes.

A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a felülvizsgálatra való igény bejelentésének elmulasztása, azaz az éves műszaki felülvizsgálat meghiúsulása, vagy a házhozszállítási díj ki nem fizetése a Vásárlóra visszavezethető okból a Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás érvénytelenítését, elvesztését vonja maga után.

A Vásárló elfogadja továbbá, hogy a felülvizsgálatra neki kell eljuttatnia a jótállással érintett terméket a Szolgáltató telephelyére (4405 Nyíregyháza, Csárda u. 43.). Amennyiben személyesen nem tudja a készüléket szervizünkbe behozni, a terméket futárszolgálattal vagy postai úton is eljuttathatja hozzánk. Igény szerint a szállítás lebonyolítását ügyfélszolgálatunktól is kérheti, ennek díja 2500 Ft/oda, 2500 Ft/vissza. A szállítás díja a Vásárlót terheli.

A házhozszállítás díja 5000 Ft (oda-vissza), melynek dupla értékét, azaz 10 000 forintot azonnal betesszük Online Pénztárcájába.

A Vásárló elfogadja, hogy a szállítás során keletkezett kárért vagy meghibásodásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárló a laptopot minden tartozékával együtt, az eredeti csomagolásban adja át a szállító képviselőjének. Amennyiben az eredeti csomagolás már nem áll a Vásárló rendelkezésére, gondoskodnia kell a termék biztonságos csomagolásáról. Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a laptop csomagolása nem alkalmas a biztonságos szállításra, a csomagoló anyagot kicserélheti újra (új felfújható légpárnás tasak és új Laptopbázis barna doboz). A csomagolóanyag ára 1000 Ft, melyet a Vásárló köteles fizetni a szállítási díjjal együtt a termék visszavételekor.

4. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Az esetleges következményi igényeket nem lehet fedezet alá vonni. A készüléktulajdonos vagy annak meghatalmazottja felelős a védett készülékért. Ez magába foglalja a gondos és előrelátó megóvást is. Olyan igényt, amelynél ez, vagyis a készülék tulajdonosától feltételezhető gondosság elmaradt, nem tartozik fedezet alá.

Karbantartási munkák elvégeztetése a Vásárló feladatát képezi. Ennek elmulasztása esetén meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időn belül is a Vásárlót terheli. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

5. Mikor nem érvényesíthető a Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás

A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás a következő esetekben nem érvényesíthető:

 • A Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal (számla) valamint rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével, valamint a Laptopbázis 3 év Garancia nyilatkozattal.
 • A Laptopbázis 3 év Garancia igénybevétele során megadott adatok nem egyeznek meg a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival.
 • Ráadás- vagy reklámajándék meghibásodását, a Laptopbázis 3 év Garancia még akkor sem fedezi, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 • Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékra vonatkozóan.

A szolgáltatás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.

Laptopbázis 3 év Garancia szolgáltatásban viszonteladók nem vehetnek részt!

6. A Laptopbázis 3 év Garancia nem biztosít jótállást

 • Ha a Szolgáltató vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 • Ha a meghibásodás oka saját vagy idegen vétkességre vezethető vissza.
 • Felhasználási anyag és kopó egységek, mint pl, merevlemez (HDD, SSD), akkumulátor, ventilátor, meghibásodása, elhasználódása, hálózati töltő kábel törése esetén.
 • Operációs rendszerre, szoftverre, BIOS hibára
 • A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, a nem rendeltetésszerű használat esetén, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza.
 • A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodások, ill. értékcsökkenések esetén, valamint az esetleges szerviz-, beállítási munkálatok költségeire.
 • A készülék teljesítményének fokozatos csökkenése esetén.
 • Por okozta meghibásodás esetén, amely a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza.
 • Fizikai károk (például: törés, folyadék beömlés, túláram, elkoszolódás stb.) esetén.
 • Olyan meghibásodások esetén, amelyek a használat miatti fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek.
 • Rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás esetén.
 • Korrózió, oxidáció vagy por felgyülemlése hatására keletkezett meghibásodás esetén.
 • Külső hatás okozta károk, üzembe-, illetve újra üzembe helyezési költségek esetén.
 • Karbantartási, beállítási, ellenőrzési, módosítási, tisztítási költségekre, valamint ezekkel kapcsolatban felmerülő károsodásokra.
 • Áramkimaradás okozta károk esetén.
 • Esztétikai részekre, például: könnyű burkolatok, gombok, műanyag vagy fém burkolatok, továbbá olyan kisebb károsodások esetén, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, a termék működését, mint például karcolások és más hasonló károsodások esetén.
 • Horpadásra és karcolásra.
 • Olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely nincs összhangban a gyártó ajánlásaival.
 • Abból fakadó hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták.
 • Hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás miatt fellépő károkra.

7. Hibabejelentés, hibabejelentési eljárás

 • Esetleges anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor a következőképpen járjon el:
  A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és leírnia.
 • A Vásárlónak a káresemény bekövetkezése, de legkésőbb a tudomására jutása után azt haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül be kell jelentenie (munkanapokon 9 és 18 óra között).

Telefonszám: 06-70/381-8839
E-mail cím: info@laptopbazis.hu

A fenti online felületen pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.
Kérjük, saját maga töltse ki az űrlapot pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja.
Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett javítások értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

8. A szolgáltatás esedékessége

Figyelem!
A szükséges alkatrészek beszerzése az alkatrész típusától és beszerzési helyétől függően néhány hetet vehet igénybe, de nem haladhatja meg a 90 napot. Amennyiben az alkatrész beszerzése a Szolgáltatón kívül álló okokból meghiúsul, azaz a javítás 90 napon belül nem teljesíthető, a Szolgáltató kötelezi magát, hogy a Vásárló részére egy új cserekészüléket biztosítson. A cserekészülék műszakilag minimum megegyezik a régivel.

9. A Szolgáltató adatai

Név: Gorlaga Kft.
Székhely: 4405 Nyíregyháza, Csárda u. 43.
Levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Csárda u. 43.
Cégjegyzékszám: 15-09-086307
Email cím: info@laptopbazis.hu
Telefonszám: 06-70/381-8839

10. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató jogosult a www.laptopbazis.hu felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani a Laptopbázis 3 év Garancia jótállás feltételeit, vagy a jótállás további igénybevételi lehetőségét megszüntetni.

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá, azokat a módosítást követően igényelt Laptopbázis 3 év Garancia jótállásra kell alkalmazni.

A jótállás megszüntetése nem érinti azon termékekre fennálló jótállást, amelyet a Vásárlók már igénybe vettek, a Szolgáltató ilyen termékek esetében a jelen Feltételek szerint biztosítja a jótállás érvényesítésének lehetőségét.

Hatályos: 2019.01.15-től visszavonásig

Webáruház készítés
aprohirdetesingyen.hu olcso.hu kirakat.hu vatera.hu shopmania.hu Ár Radar árösszehasonlító és piac

Online partnereink